Tevékenység

 • Inkubációs és szolgáltató tevékenység vállalkozásoknak.
 • Kutató munka, kutatási eredmények és azok gyakorlati alkalmazása, műszaki kutatás, fejlesztés, vizsgálat, elemzés, mérnöki tevékenység, tanácsadás.
 • Digitális kultúra terjesztése a vállalkozások körében.
 • Robotprogram általános iskola és vállalkozások részére. (mikcrobit)
 • Technológiák alkalmazása az üzleti életben.
 • Energetikai beszerzési közösségek szervezése.
 • Hőkamerás, termográfiai vizsgálatok
 • Energiatakarékos technológiák.
 • Energiatakarékossággal kapcsolatos K+F tevékenység.
 • Energetikai oktatás.
 • Eger és térségének gazdaságfejlesztése.

A társaságunk tagja az Észak-Magyarországi geotermikus, a gépipari, a faipari, valamint az energiabiztonsági klaszternek, melynek háttere biztosítja a projektekhez szükséges megvalósítást. Több sikeres projekten vagyunk túl, rendelkezünk a (pályázatok) levezénylésével, tagok közötti kapcsolattartási és irányítási tapasztalattal.

Az INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft. 2008. 01.14-én jött létre átalakulással. A jogelőd cég az INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Társaság, melyet 1999. április 6-án alapítottak.

A nonprofit Kft. tulajdonosa a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Innovációs Szövetség, ami szoros kapcsolatot jelent az innovációs és érdekképviseleti szervekkel.

Alaptevékenységünknél fogva kiemelten foglalkozunk kutatási eredmények követésével és ennek gyakorlati alkalmazásával. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a vállalkozásokat segítő energiagazdálkodás témakörének áttekintésével. Igen elkötelezettek vagyunk az energiafelhasználás csökkentésében. Többféle rendezvénysorozattal, hőkameránk segítségével termográfiai mérésekkel segítjük a vállalkozások energiafelhasználásának optimalizálását, a megújuló energiák elterjesztését.

Az elmúlt években számos szakmai K+F rendezvényt szerveztünk, részt vettünk vállalkozói hálózatok feltérképezésében, mely az innováció, kutatásfejlesztés jelentős részét képviseli.

A megvalósult projektek szakmai felügyeletét a munkaszervezettel és a partnerekkel (kamarák, önkormányzatok, iskolák, nagyobb cégek) együttműködve, azzal összhangban végezzük.

Néhány megvalósított projekt:

 • Részt vettünk a Regionális Innovációs Ügynökség létrehozásában és működtetésében, melynek célja a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása volt –együttműködve a térség egyetemeivel és helyi vállalkozókkal.
 • Baross pályázat keretében a régió mérésügyi szolgáltatási pontjait, laboratóriumait kapcsoltuk össze a hatékony méréstechnikai alkalmazások érdekében. Korábban létrehoztunk egy akkreditált mechanikai mérésügyi laboratóriumot a növekvő számú high-tech gépipari cégek gyártási színvonalának javításáért.
 • 2009-től működtettük a Geotermikus klasztert, majd 2011-től az Észak-magyarországi Faipari Klasztert, ahol a tagok célja a klaszteresedésben rejlő versenyelőnyök kiaknázása volt.
 • Határon átnyúló program (2012-2013) „Megújuló” szakképzés – Energia hatékony és kis környezetterhelésű technológiákat bemutató, mobil képzési és demonstrációs központ magyar-szlovák közös fejlesztésben.
 • 2016-2020. „Modern Vállalkozások Programja, Vállalkozz digitálisan” elnevezésű projekt célja a digitális kultúra javítása, ennek keretében robotizáció bemutató képzések és tanulói versenyek kerültek megvalósításra.  
 • A primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében az Inntek Nonprofit Kft naperőmű telepítését határozta el. Az épület tetőszerkezetén napelemes rendszer kerül telepítésre. A kivitelezendő rendszer névleges AC oldali teljesítő képessége: 40kVA. A tetőszerkezeten felszerelésre kerül 102 db Hyundai napelem modul. A rendszer DC oldali teljesítő képessége: 47,25kWp. Az inverterekről monitoring rendszer kerül kiépítésre, mellyel napelempáronként lehetőséget kell biztosítani a megtermelt villamos energia naplózására, valamint az aktuális üzemi paraméterek nyomon követésére. A megtermelt DC villamos energiát inverter csatolja az épület AC hálózatára. A termelő berendezés nem kereskedelmi jelleggel lesz telepítve. Az Inntek Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a GINOP 4.1.4.-19-2020-01178. kiírás keretében és 7.510.387,-Ft támogatást kapott. A kivitelezés 2021. nyarán fejeződik be. Kivitelező Energo Plusz Kft. Eger
 • A „Jövőkereső” című Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt (GINOP-5.3.5-18) célja, egy megyei kisvállalkozásokat is segítő, Heves megye, Észak-magyarországi régió érdekét szolgáló munkaerőhiány enyhítését célzó programok kidolgozása, megvalósítása. Ennek keretében a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő és támogató rendezvényeket, konferenciákat, állásbörzéket, fórumokat, workshop-okat szerveznénk kiemelten középiskolásoknak és a felsőoktatásban résztvevő diákoknak. A programot Eger és Vidéke Ipartestülettel (IPOSZ) közösen valósítja meg az Inntek Nonprofit Kft. A támogatás mértéke 100%, összege 22,3Mft. Megvalósítás időszaka: 2020-2021.
  Tájékoztató! A projekt kapcsán kérjük az érintett tanulókat, hogy vegyenek részt egy felmérésben, hogy álláslehetőséget és munkahelyteremtési tanácsadást kínáljunk. Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal.