Tevékenység

Kedvezményezett neve: INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése az INNTEK Nonprofit Kft. inkubátorházára

A szerződött támogatás összege: 7.510.387,- Ft

A támogatás mértéke: 55%

A projekt tartalmának bemutatása:

A primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében az Inntek Nonprofit Kft naperőmű telepítését határozta el még 2019-ben: Az épület tetőszerkezetén napelemes rendszer került telepítésre. A kivitelezendő rendszer névleges AC oldali teljesítő képessége: 40kVA. A tetőszerkezeten felszerelésre került 102 db Hyundai napelem modul. A rendszer DC oldali teljesítő képessége: 47,25kWp. Az inverterekről monitoring rendszer került kiépítésre, mellyel napelempáronként lehetőséget kell biztosítani a megtermelt villamos energia naplózására, valamint az aktuális üzemi paraméterek nyomon követésére. A megtermelt DC villamos energiát inverter csatolja az épület AC hálózatára. A termelő berendezés nem kereskedelmi jelleggel került telepítésre. Az Inntek Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a GINOP 4.1.4.-19-2020-01178. kiírás keretében és 7.510.387,-Ft támogatást kapott. A kivitelezés 2021. nyarán fejeződött be, s a hálózati engedélyeztetés 2021. októberében zárult, azóta termel áramot a rendszer. Kivitelező Energo Plusz Kft. Eger.

A projekt tényleges befejezésének dátuma:

2021. október 15.

Projekt azonosító száma:

GINOP-4.1.4-19-2020-01178

Főtevékenység

 • Inkubációs és szolgáltató tevékenység vállalkozásoknak.
 • Kutató munka, kutatási eredmények és azok gyakorlati alkalmazása, műszaki kutatás, fejlesztés, vizsgálat, elemzés, mérnöki tevékenység, tanácsadás.
 • Digitális kultúra terjesztése a vállalkozások körében.
 • Robotprogram általános iskola és vállalkozások részére. (mikcrobit)
 • Technológiák alkalmazása az üzleti életben.
 • Energetikai beszerzési közösségek szervezése.
 • Hőkamerás, termográfiai vizsgálatok
 • Energiatakarékos technológiák.
 • Energiatakarékossággal kapcsolatos K+F tevékenység.
 • Energetikai oktatás.
 • Eger és térségének gazdaságfejlesztése.

A társaságunk tagja az Észak-Magyarországi geotermikus, a gépipari, a faipari, valamint az energiabiztonsági klaszternek, melynek háttere biztosítja a projektekhez szükséges megvalósítást. Több sikeres projekten vagyunk túl, rendelkezünk a (pályázatok) levezénylésével, tagok közötti kapcsolattartási és irányítási tapasztalattal.

Az INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft. 2008. 01.14-én jött létre átalakulással. A jogelőd cég az INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Társaság, melyet 1999. április 6-án alapítottak.

A nonprofit Kft. tulajdonosa a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Innovációs Szövetség, ami szoros kapcsolatot jelent az innovációs és érdekképviseleti szervekkel.

Alaptevékenységünknél fogva kiemelten foglalkozunk kutatási eredmények követésével és ennek gyakorlati alkalmazásával. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a vállalkozásokat segítő energiagazdálkodás témakörének áttekintésével. Igen elkötelezettek vagyunk az energiafelhasználás csökkentésében. Többféle rendezvénysorozattal, hőkameránk segítségével termográfiai mérésekkel segítjük a vállalkozások energiafelhasználásának optimalizálását, a megújuló energiák elterjesztését.

Az elmúlt években számos szakmai K+F rendezvényt szerveztünk, részt vettünk vállalkozói hálózatok feltérképezésében, mely az innováció, kutatásfejlesztés jelentős részét képviseli.

A megvalósult projektek szakmai felügyeletét a munkaszervezettel és a partnerekkel (kamarák, önkormányzatok, iskolák, nagyobb cégek) együttműködve, azzal összhangban végezzük.

Néhány megvalósított projekt:

 • Részt vettünk a Regionális Innovációs Ügynökség létrehozásában és működtetésében, melynek célja a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása volt –együttműködve a térség egyetemeivel és helyi vállalkozókkal.
 • Baross pályázat keretében a régió mérésügyi szolgáltatási pontjait, laboratóriumait kapcsoltuk össze a hatékony méréstechnikai alkalmazások érdekében. Korábban létrehoztunk egy akkreditált mechanikai mérésügyi laboratóriumot a növekvő számú high-tech gépipari cégek gyártási színvonalának javításáért.
 • 2009-től működtettük a Geotermikus klasztert, majd 2011-től az Észak-magyarországi Faipari Klasztert, ahol a tagok célja a klaszteresedésben rejlő versenyelőnyök kiaknázása volt.
 • Határon átnyúló program (2012-2013) „Megújuló” szakképzés – Energia hatékony és kis környezetterhelésű technológiákat bemutató, mobil képzési és demonstrációs központ magyar-szlovák közös fejlesztésben.
 • 2016-2020. „Modern Vállalkozások Programja, Vállalkozz digitálisan” elnevezésű projekt célja a digitális kultúra javítása, ennek keretében robotizáció bemutató képzések és tanulói versenyek kerültek megvalósításra.  
 • A „Jövőkereső” című Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt (GINOP-5.3.5-18-2020-00163) célja, egy megyei kisvállalkozásokat is segítő, Heves megye, Észak-magyarországi régió érdekét szolgáló munkaerőhiány enyhítését célzó programok kidolgozása, megvalósítása. Ennek keretében a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő és támogató rendezvényeket, konferenciákat, állásbörzéket, fórumokat, workshop-okat szerveznénk kiemelten középiskolásoknak és a felsőoktatásban résztvevő diákoknak. A programot Eger és Vidéke Ipartestülettel (IPOSZ) közösen valósítja meg az Inntek Nonprofit Kft. A támogatás mértéke 100%, összege 22,3Mft. Megvalósítás időszaka: 2020-2021.
  Tájékoztató! A projekt kapcsán kérjük az érintett tanulókat, hogy vegyenek részt egy felmérésben, hogy álláslehetőséget és munkahelyteremtési tanácsadást kínáljunk. Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal.
 • Jövőkereső“: Mesterek klubja rendezvényre 2021. május 26-án kerül sor Hatvanban. A klub csoportos tájékoztató jellegű rendezvény, célzott szemléletformáló és információs kampányok megvalósítása céljából kerül megrendezésre.
 • jövőkereső“: 2021. május 26-án online előadás keretében ismertetésre kerül azon forráslehetőség, mely energiamegtakarítással járó fejlesztésekhez kapcsolódik. Az EKR rendszer bevezetése óta utólag is szerezhető pénzügyi forrás pl: épületszigetelésre, nyílászáró cseréjére, világításkorszerűsítésre, megújuló energiákra (kivéve napelem), gépcserékre, gépjárművek cseréjére, stb.
  Mindez az EKR keretében 20-80%-os mértékben finanszírozható, tehát ennyivel rövidebb a megtérülési idő az energiahatékonysági beruházásokra.
 • jövőkereső“: 2021. május 27-én az IPOSZ székházában tájékoztató hangzik el az energiahatékonyságról és energiakorszerűsítésről.

“jövőkereső” programunk keretében a megye több területén állásbörzéket szerveztünk, melyen a megye vállalkozásai mutatkoztak be. A mintegy félezer látogatóból többen már munkát találtak.

Állásbörzéket tartottunk az alábbi helyszíneken:

2021. június 04. Pétervására,

2021. június 09. Bélapátfalva,

2021. június 16. Kál,

2021. június 23. Gyöngyös,

2021. június 30. Heves,

2021. július 05. Eger,

Felhívjuk figyeljék az őszi kiemelt rendezvényünkre!

Jövőkereső – Szakképzési és Pályaorientációs Konferencia

Hogyan lehetünk a legvonzóbb iskola, munkahely, vállalat egy tanuló számára? Hogyan tehetünk vonzóvá olyan természettudományos területeket, amelyek a technológiai fejlődéshez elengedhetetlenek?  Ezen kérdésekre keressük a választ a hagyományos szakképzési tanévnyitó konferenciánkon.

Időpont: 2021. október 15. 9.30-15.30 

helyszín: Eger, Hotel Eger-Park (Eger, Szálloda út 1-3) 

2020. szeptemberétől kezdődően jelentős változások zajlanak a szakképzésben, amit a pandémia tovább nehezített. Még párhuzamosan fut egymás mellett a régi (OKJ szerinti) szakképzési rendszer, ahol a középiskolások tanulószerződést kötnek a gyakorlati képzőhelyekkel, és 2021. szeptember 1-től a Szakmajegyzék szerinti oktatásban a 10. évfolyamtól bevezetésre került a szakképzési munkaszerződés. Hérakleitoszt idézve “Az egyetlen állandó a változás maga.” Az elmúlt 1,5 év különösen rámutatott arra, hogy a fejlődés elképzelhetetlen anélkül, hogy a meglévő szokásainkon változtassunk, és új dolgokat próbáljunk meg működtetni. De hogyan lehetünk a legvonzóbb iskola, munkahely, vállalat egy tanuló számára? Hogyan tehetünk vonzóvá olyan természettudományos területeket, amelyek a technológiai fejlődéshez elengedhetetlenek?  

Az oktatásban történt reform, az online világ egészen új kapukat nyithat meg előttünk. A szakképzés teljes megújulása tanulásra ösztönzi mind a gyakorlati képzőhelyeket, mind a tanulókat, mind a pedagógusokat. Új nézőpontok jelennek meg, amelyek megértése és elfogadása hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalati utánpótlás nevelés soha nem látott mértéket öltsön a jövőben. 

Mindezek arra inspiráltak bennünket, hogy szakképzési tanévnyitó konferenciánk középpontjában is az oktatás-szakképzés megújulása álljon az előadók többféle megközelítésében.  

A konferencia programja: 

9.30-9.40 File Sándor HKIK főtitkár köszöntő 

9.40-10.40 Geszti Péter: Megújulás és innováció 

10.40-11.00 Dr. Klész Tibor MKIK osztályvezető: Kinek pálya ma szakmát tanulni és oktatni? – az átalakuló szakképzési rendszer lehetőségei, szabályai és kihívásai 

11.00-11.15 Kávészünet 

11.15-11.45 Gyenesné Sági Katalin és Kriston Adrienn az EMERSON Automation FCP Kft. képviseletében: 
A műszaki pálya mindenkié!  

11.45-12.15 Fábri Eufrozina Heves Megyei Szakképzési Centrum kancellár, Stokkerné Csanády Veronika ZF Hungária Kft. HR vezető: Iskola és vállalat együttműködése – sikerek és nehézségek, lehetőségek az új szakképzési törvény alapján 

12.15-12.30 Hozzászólások, kérdések, válaszok 

12.30-13.30 Büféebéd 

13.30-15.30 Kerekasztal beszélgetések  

Információ az Inntek kapcsolat menüben.

Az Inntek felhívja a vállalkozások figyelmét a gyakorlati oktatók képzésére:

A gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval a duális képzésben.

„jövőkereső” projektünk keretében vállalkozói tájékoztató rendezvényeket tartunk az e-építési napló szakszerű és jogszerű vezetéséről, valamint a CRM rendszer szerepéről, webes jelenlét fontosságáról.

 Hogyan vezessem az e-építési naplómat szakszerűen és jogszerűen?

2021. november 25. 10:00-11:45, Centervill Kft. (3000 Hatvan, Pintér István u. 2.)

Előadó: Szabó Gabriella – építésfelügyeleti szakügyintéző, Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Program:

10:00-11:00 E-építési napló vezetése a gyakorlatban (az e-napló gyakorlatban történő vezetésének bemutatása)

11:00-11:10 Szünet

11:10-11:45 Konzultáció, kérdések a kivitelezéshez kapcsolódó szabályozással kapcsolatban

Jelentkezés és információ: 36/429-614 (117-es mellék)

CRM rendszer szerepe, a webes jelenlét fontossága

2021. november 30. 15:00-16:45, 3300 HKIK székház, Eger Faiskola u. 15.

Előadók: Zvara Zsolt szakmai igazgató és Barta Norbert ügyvezető

Az előadás témája:

1.) CRM rendszer szerepe és megítélése, avagy a digitális megoldások a vállalkozások szemszögéből (Előadó: Zvara Zsolt szakmai igazgató, az előadás időtartama 40 perc)

 • érvek – ellenérvek
 • miért ajánlott a bevezetés
 • tapasztalatok

A CRM rendszer jelentése az angol CRM betűszóból ered, ami a Customer Relationship Management kifejezés rövidítése. Magyarul általában az ügyfélkapcsolat-kezelés kifejezés használatos.

A CRM megoldásokban alapvetően különböző szervezetek és személyek adatai tárolhatók, amelyekkel az előadó cég valamilyen jellegű kapcsolattal rendelkezik. Ebbe beletartoznak a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli kapcsolatok is. Az információs rendszer cégre szabható és alkalmassá tehető a gazdasági, pénzügyi, levelező funkciók integrálására.

2.) Webes jelenlét fontossága és az online marketing a vállalkozások életében

(Előadó: Barta Norbert ügyvezető, az előadás időtartama: 40 perc)

 • a webergonómia aranyszabályai
 • a közösségi média marketing
 • google hirdetések
 • ügyfélszerzés

Jelentkezés és információ: 36/516-388

A programokon való részvétel díjmentes. A programokat az aktuális járványügyi előírások betartásával valósítjuk meg, így eseményünk védettségi igazolvány felmutatásával látogatható.

Információ az Inntek kapcsolat menüben.